14 Mayıs 2021 Cuma Üyelik | Site Haritası
EnglishTelsiz ve Telekomünikasyon Yönetmeliği


HİZMETLERİMİZ

• Teknik Dosya İnceleme
• Çözüm Ortaklarımız İle Onaylanmış Kurum Hizmetleri

YÖNETMELİK HAKKINDA BAZI BİLGİLER
Kapsam

Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının tasarımı, üretimi, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı, denetimi ile ilgili faaliyetleri kapsar.
Bu Yönetmelik; Devlet ve Kamu güvenliğiyle Devletin savunma ve ceza hukuku uygulamalarında kullanılan özel amaçlı cihazlar ile Ek I'de belirtilen cihazlar hariç;


a) Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları,
b) Bu bentte belirtilen Yönetmeliklerin hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığının 12/03/2002 tarihli ve 24693 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (e) bendinde tanımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz ve 13/03/2002 tarihli ve 24694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (i) bendinde yer alan Tıbbi Cihazın dahili bir parçası veya aksesuarı olan cihazlar,
c) Bu bentte belirtilen Yönetmeliklerin hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, 05/01/2002 tarihli ve 24631 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Motorlu Araçların Elektromanyetik Uyumluluk (Radyo Paraziti) ile ilgili Tip Onayı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (d) bendinde veya 02/07/1999 tarihli ve 23743 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (d) bendinde tanımlanan aracın dahili bir parçası veya aksesuarı olan cihazlar hakkında uygulanır.

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği

 ANA SAYFA | HAKKIMIZDA | HIZMETLER | CE HAKKINDA | AT DIREKTIFLERI | EGITIM | TEMSILCILIKLER | BASVURU & TALEP | LINKLER | SSS | ILETISIM