14 Mayıs 2021 Cuma Üyelik | Site Haritası
EnglishOyuncak Güvenliği Yönetmeliği


HİZMETLERİMİZ

• Teknik Dosya İnceleme
• Çözüm Ortaklarımız İle Onaylanmış Kurum Hizmetleri

YÖNETMELİK HAKKINDA BAZI BİLGİLER
Kapsam

Oyuncaklar Direktifinin birinci maddesinde oyuncak; “14 yaşından küçük çocuklar için oyun amacıyla tasarlanan veya açıkça çocukların oynamalarında kullanılmak üzere üretilmiş herhangi bir ürün veya materyal” olarak tanımlanmaktadır. Direktif bu tanıma giren oyuncakların piyasaya arzı ile ilgilidir. İstisnaların ışığında bile olsa tanıma geniş bir yorum alanı bırakmak gerekmektedir.
Oyuncaklar Direktifinin I No.lu Eki, aşağıda da belirtilen ve direktif kapsamında bir oyuncak olarak görülmeyen geniş bir ürün listesinden oluşmaktadır. Burada özellikle spor, hobi ve oyun araçları açıkça kapsam dışı tutulan ürünlerdir.

Bunlar:
Yılbaşı süsleri,
Yetişkinler ve koleksiyoncular için detaylı model maketler,
Oyun parklarında topluca kullanılmak üzere tasarımlanan araç ve gereçler,
Spor malzemeleri,
Derin sularda kullanılmak üzere tasarımlanan su aletleri,
Yetişkin koleksiyoncular için folklorik ve dekoratif bebekler ve diğer benzer malzemeler,
Alışveriş merkezleri ve istasyonlar gibi kamu alanlarına yerleştirilen ticari amaçlı oyuncaklar,
Uzmanlar için hazırlanmış, 500 parçadan fazla veya resimsiz olan yap bozlar,
Havalı tabanca ve tüfekler,
Ateşleme kapsülleri dahil havai fişekler (Mevcut durumdaki daha sıkı mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla oyuncaklarda kullanılan ateşleme kapsülleri hariç),
Sapan ve benzer oyuncaklar (mancınık gibi),
Metalik uçlu dart setleri,
24 volttan fazla bir anma gerilimi ile çalışan elektrikli fırınlar, ütüler veya diğer işlevsel ürünler,
Bir öğrenim programı çerçevesinde bir yetişkinin gözetimi altında kullanılmak üzere üretilmiş ısıtıcı parçalar içeren ürünler,
Yanma motorlu araçlar,
Oyuncak buharlı motorlar,
Karayollarında spor yapmak veya seyahat etmek amacıyla tasarlanan bisikletler,
24 volttan fazla bir anma gerilimi ile çalışan ve bir video ekranına bağlanan video oyuncakları,
Bebekler,
Gerçek ateşli silahların aslına uygun taklitleri,
Çocuklar için taklit mücevherler.
Uygulanabilen diğer direktifler
Elektrikli çalışma aksamı içeren oyuncaklar, uygulanabilen öteki Avrupa direktiflerinin yanında Oyuncakların Güvenliğine İlişkin Avrupa Direktifinin de gereklerini karşıladığı zaman CE işaretini taşıyabilir. Elektrikli oyuncaklar için bu, 1 Ocak 1996 tarihinden beri zorunlu olan EMC Direktifinin temel gereklerine de uyma zorunluluğu anlamına gelir. Ayrıca 1976 tarihinden bu yana yürürlükte olan Alçak Gerilim Direktifi 1 Ocak 1995 tarihinde CE işareti uygulamasını getirmiştir. 1 Ocak 1997 tarihinden bu yana ise oyuncaklara Alçak Gerilim Direktifi esas alınarak CE işareti iliştirmek zorunludur.
Elektrikli oyuncaklar için emniyet riskleri genelde elektriksel yapıdan kaynaklandığı için Makineler Direktifi oyuncakların çoğuna uygulanmayacaktır.

 

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği

 ANA SAYFA | HAKKIMIZDA | HIZMETLER | CE HAKKINDA | AT DIREKTIFLERI | EGITIM | TEMSILCILIKLER | BASVURU & TALEP | LINKLER | SSS | ILETISIM