14 Mayıs 2021 Cuma Üyelik | Site Haritası
EnglishGezi Tekneleri Yönetmeliği


HİZMETLERİMİZ

• Teknik Dosya Ön İnceleme
• Çözüm Ortaklarımız İle Onaylanmış Kurum Hizmetleri  

YÖNETMELİK HAKKINDA BAZI BİLGİLER
Yönetmeliğin Kapsamı
Tam boyu 2,5 m. ila 24 m. arasında olan gezi teknelerini, yarı bitmiş gezi teknelerini ve bu teknelerin bileşenleri olan ;
a ) Tekne içine yerleştirilmiş ve kıçtan tahrikli motorlar için tutuşmadan korunma  donanımını
b ) Dıştan takma motorlarda, motor viteste iken ilk hareketi önleme donanımını
c ) Dümen simitleri, dümen mekanizmaları ve kablo donanımlarını
d ) Yakıt tankları, yakıt boruları ve hortumlarını
e ) Hazır (prefabrik) kaporta ve lumbuzları
kapsar.
Gezi Teknesi: Eğlence ve spor amaçlı tasarımlanmış, tekne boyu uygun uyumlaştırılmış, ulusal standarda göre ölçüldüğünde 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, sevk sistemlerine bakılmaksızın herhangi tipte herhangi bir tekne.
 
Yasal Durum:
16 Haziran 1994 tarihinden itibaren Üye Ülkelerde zorunlu olmuştur. (94/25/EC Recreational Craft Directive)
2 Nisan 2002 de Türkiye’de Gezi Tekneleri Yönetmeliği (94/25/AT) olarak yayınlanmıştır ve zorunlu hale gelmiştir.
 
Gezi Tekneleri Yönetmeliği EK I-Temel Güvenlik Gereksinimler
Gezi Tekneleri ve komponentler Yönetmeliğin EK I’inde yer alan Temel Sağlık ve Güvenlik Gereksinimlerini karşılamalıdır.

Bunlar şunlardır:

1. Tekne tasarım kategorileri

2.  Genel Gereksinimler
2.1 Tekne tanıtım plakası
İlgili Standart: EN ISO 10087: Küçük Tekneler- Tekne Tanıtımı- Kodlama Sistemi
2.2 Üretici Plakası
İlgili Standart: EN ISO 14945: Küçük Tekneler- Üretici Plakası
2.3 Denize düşmeyi önleme ve tekrar tekneye ulaşma donanımları
İlgili Standart: EN ISO 15085: Küçük Tekneler- Denize Adam Düşmesini Önleme ve Yeniden Toplama
2.4 Ana kumanda yerinden görüş
İlgili Standart: EN ISO 11591: Küçük Tekneler- Motorlu Küçük Tekneler- Serdümen Pozisyonundan Görüş
2.5  Kullanıcı Kılavuzu
İlgili Standart: EN ISO 10240: Küçük Tekneler- Tekne Sahibi El Kitabı 
3. Bütünlük ve yapısal gerekler
3.1 Yapı

İlgili Standartlar: EN ISO 12215-1: Küçük Tekneler- Tekne Yapısı- Boyutlandırma- Bölüm 1
EN ISO 6185: Küçük Tekneler- Boyu 8 m’den küçük şişme botlar
3.2 Denge ve fribord
İlgili Standartlar: ISO 12217-1-Küçük tekneler – Denge ve Yüzebilirlik – Sınıflandırma ve Denetleme metotları - Bölüm 1: Boyu 6 m ‘nin üzerinde yelkenli olmayan tekne,
Bölüm 2: Boyu 6 m ‘nin üzerinde yelkenli tekneler,
Bölüm 3: Boyu 6 m ve 6 m ‘den küçük tekneler
3.3 Yüzebilirlik ve batmazlık
İlgili Standartlar: ISO 12217-1-Küçük tekneler – Denge ve Yüzebilirlik – Sınıflandırma ve Denetleme metotları - Bölüm 1: Boyu 6 m ‘nin üzerinde yelkenli olmayan tekne,
Bölüm 2: Boyu 6 m ‘nin üzerinde yelkenli tekneler,
Bölüm 3: Boyu 6 m ve 6 m ‘den küçük tekneler
3.4 Tekne, güverte ve üst yapıdaki açıklıklar
İlgili Standartlar: ISO 9003  – Küçük Tekneler - Deniz Valfleri ve Tekne Bağlantıları,
ISO 12216 – Küçük Tekneler - Pencereler, Lombozlar, Kaportalar, Kör Kapaklar ve Kapılar Mukavemet ve Sızdırmazlık Gerekleri
3.5 Su alma
İlgili Standartlar: ISO 11812 – Küçük tekneler - Su Geçirmezlik ve Açık Kumanda Mahallerinin  Çabuk Dreyni,
ISO 8849- Elektrikli Sintine Pompaları,
ISO 15083: Küçük Tekneler- Sintine Pompalama Sistemi
3.6 Üreticinin önerdiği azami yük
İlgili Standart: ISO 14946 – Küçük tekneler – Azami Yük Kapasitesi
3.7 Can Salı yerleştirmesi
3.8 Tekneyi terk

İlgili Standartlar: ISO 9094-1: Küçük Tekneler-Yangından Korunma- Bölüm 1: Uzunluğu 15 metre dahil, 15 metreye kadar olan tekneler,
Bölüm 2: Uzunluğu 15 metreden büyük, 24 metreye kadar olan tekneler, 
ISO 12216 – Küçük Tekneler – Pencere, Lomboz, Kaporta, Kör Kapaklar, Kapılar -Mukavemet ve Sızdırmazlık Gereksinimleri.
3.9 Demirleme, palamar ve yedekleme işlemleri
İlgili Standart: ISO 15084 – Küçük Tekneler– Demirleme, Halat Alıp Verme, Çekme - Güçlü noktalar
4. Kullanım özellikleri
İlgili Standartlar: ISO 8665  - Küçük Tekneler - Pervaneli Deniz Motorları ve Sistemleri -Güç Ölçümü ve Beyanı,
ISO 11592 – Küçük tekneler -Azami İtme Gücünün Tayini - Boyu 8 metreden küçük motorlu tekneler
5. Tesisat Gerekleri
5.1 Makineler ve makine daireleri
5.1.1 Tekne içine yerleştirilmiş motorlar

İlgili Standartlar: ISO 8846  - Küçük Tekneler – Elektrikli Aletler Yayılan Alevlenebilir Gazların Tutuşma Etkisine Karşı Korunma,
ISO 9094 - Küçük Tekneler – Yangından Korunma,
ISO 7840 - Küçük Tekneler -Yangına Dirençli Yakıt Hortumları,
ISO 10088 - Küçük Tekneler – Daimi Yerleştirilen Yakıt Sistemleri ve Sabit yakıt Tankları,
ISO 10133 - Küçük Tekneler - Elektriki Donanım – Ekstra Düşük Voltajlı Elektrik Tesisatı,
ISO 11105 - Küçük Tekneler - Benzin Motorları ve/veya Benzin tankları İhtiva Eden Mahallerin Havalandırılması
5.1.2  Havalandırma
İlgili Standart: ISO 11105 - Küçük Tekneler - Benzin Motorları ve/veya Benzin Tankı Bölmelerinin Havalandırılması
5.1.3 Korumasız kısımlar
5.1.4 Dıştan takma motorlarda ilk hareket

İlgili Standart: ISO 11547-Küçük Tekneler-İlk Hareket Koruması
5.2 Yakıt sistemi
5.2.1 Genel

İlgili Standartlar: ISO 7840-Küçük Tekneler - Yangına Dirençli Yakıt Hortumları,
ISO 8469-Küçük Tekneler - Yangına Dirençsiz Yakıt Hortumları,
ISO 10088-Küçük Tekneler - Daimi, Yerleştirilmiş Yakıt Sistemleri ve Yakıt Tankları,
ISO 11105-Küçük Tekneler - Benzin Motorları ve/veya Benzin Tankları İhtiva Eden Mahallerin Havalandırılması, ISO 13592-Küçük Tekneler - Benzinli Motorlar İçin Alev Geri Tepme Kontrolü,
ISO 9094-Küçük Tekneler - Yangından Korunma
5.2.2 Yakıt tankları
5.3  Elektrik sistemi

İlgili Standartlar: ISO 10133-Küçük Tekneler - Elektrikli Donanım-Ekstra Düşük Voltaj Elektrik Tesisatı,
ISO 13297-Küçük Tekneler - Elektrikli Donanım-Alternatif Akım Tesisatı,
ISO 8846-Küçük Tekneler - Elektrikli Aletler-Yayılan Alevlenebilir Gazların Tutuşma Etkisine Karşı Korunma
5.4  Dümen Sistemi
5.4.1 Genel

İlgili Standartlar: ISO 8847  - Küçük Tekneler – Dümen Donanımı -Tel Halat ve Makara Sistemleri,
ISO 8848  - Küçük Tekneler -Uzaktan Kumanda Sistemleri,
ISO 10592 - Küçük Tekneler - Hidrolik Dümen,
ISO 9775- Küçük Tekneler – Dümen Donanımı – 15-40 KW Arası Kıçtan Takma Tek Motorlu Tekneler, ISO 13929 - Küçük Tekneler – Direk Bağlı Rak-Pinyon Sistemi Dümen Donanımı
5.4.2. Acil Durum Donanımları
5.5  Gaz Sistemleri
İlgili Standart ISO 10239-Küçük Tekneler-Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Sistemleri
5.6 Yangından Korunma
5.6.1 Genel
5.6.2 Yangınla Mücadele  Donanımı
5.7 Seyir Fenerleri
5.8 Boşalmayı Önleme

 

Gezi Tekneleri Yönetmeliği

 ANA SAYFA | HAKKIMIZDA | HIZMETLER | CE HAKKINDA | AT DIREKTIFLERI | EGITIM | TEMSILCILIKLER | BASVURU & TALEP | LINKLER | SSS | ILETISIM