14 Mayıs 2021 Cuma Üyelik | Site Haritası
EnglishCE Nedir, Neden Pasaporttur?


CE İşareti Fransızca "Conformité Européenné" kelimelerinin baş harflerinden oluşmakta ve  "Avrupa’ya Uygunluk" u ifade etmektedir.

CE işareti, bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliği'nin Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Tüketicinin Korunması konusunda oluşturulmuş olduğu ürün direktifleri olarak bilinen temel şartlarına uygun olduğunu gösterir. Ürün direktifleri; hangi ürünün ne tür temel şartları karşılaması gerektiğini ve/veya hangi performans seviyesinde olması gerektiğini belirler.

1985 yılında hayata geçirilen mevzuatlar başlangıçta "EC Mark" olarak kullanılırken, bu terim 1993'te yayınlanan 93/68/EEC direktifiyle resmi olarak "CE Marking" olarak değiştirilmiştir. Şu anda tüm Avrupa Birliği ülkelerinde CE Marking olarak kullanılmaktadır.

CE işareti, ürünün satıldığı pazarda yasal olarak yer alabileceğinin bir işaretidir. CE işareti, ürünün herhangi bir uygunsuzluk durumunda, üretici firma tarafından koşulsuz geri çekileceğinin göstergesidir.

CE işareti ile ilgili yönetmelikler ve standartlar ürünün güvenliği ile ilgili şartları tanımlamıştır. Performans şartları gereksinimler içinde yoktur. CE işareti taşıyan bir ürün, ilgili AB Yeni Yaklaşım Yönetmeliklerinin Temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığını gösterir. Her Yönetmelikte bulunan temel sağlık ve güvenlik gereksinimleri (Zorunlu Koşullar) bu kapsama giren tüm ürünler tarafından karşılanmak zorundadır. Zorunlu koşullar İnsan sağlığı ve güvenliği, çevre, evcil hayvanlar ile dost ürünlerin piyasada bulunması için hazırlanmıştır. CE işareti bir belge değildir, bir kurumdan alınmaz, her zaman üretici tarafından ürün üzerine vurulur ve üreticinin uygunluk beyanı olmadan ürüne CE işareti vurulamaz. CE işareti, endüstriyel ürünlerin AB Ortak pazarında serbest dolaşımında bir pasaport niteliğindedir. Hiçbir Ortak Pazar ülkesi CE işareti taşıyan bir ürünün piyasaya arzını engelleyemez.

CE işareti bir kalite işareti değildir, ürünün ilgili direktiflerce belirlenen tüm şartlara uygun olarak üretildiğini ve kontrol edildiğini gösterir.

CE için tanımlanmış ürün gruplarına ait uyum süreçleri ürün gruplarının tabi olduğu Bakanlıklar, diğer kamu kurumları ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca sürdürülmüştür.
Dış ticaret açısından, bu işareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünün Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihracatı mümkün değildir. İç pazar açısından ise, mevzuat uyumu tamamlanmış ve zorunlu uygulamaya girmiş, ürün yönetmelikleri kapsamına giren ürünlerden CE İşareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünlerin ülkemiz piyasasına sürülmesi de mümkün bulunmamaktadır.

CE Neden Pasaporttur ?

CE işareti, Avrupa Birliği mevzuatı gereğince topluluk sınırları içine giren ve/veya içinde dolaşan ve hali hazırda 23 grup üründe bulunması gereken bir markalamadır. Avrupa içinde her çeşit ürünün serbest dolaşımı ve büyük bir iç pazarın kurulması için ticarette teknik engellerin kaldırılması gerekmektedir. "Yeni Yaklaşım" olarak adlandırılan emniyet, sağlık, çevre ve tüketiciyi korumaya yönelik hazırlanan sisteme göre yürürlüğe giren direktifler kullanılmaktadır. Bu direktiflerde belirtilen koşullara uyulması yasalarla zorunlu kılınmıştır. AB´ye üye ülkeler, bu direktifleri genellikle iki yıllık geçiş süresinde ulusal yasaları konumuna getirmekle yükümlüdürler.Bu güne dek 23 yeni yaklaşım direktifi yürürlüğe girmiştir. Üreticiler bu direktiflere uygunluğu, ürünlerine iliştirdikleri "CE İşareti" ile ispatlarlar. Ürünün tüm özellikleri, teknik çizimleri, uygulanan standartlar v.b. konuları içeren bilgileri de hazırladıkları "Teknik Dosya"larda belirtirler. Ancak ürünleri için onaylanmış direktifin bulunmaması durumunda ulusal yasaları uygulayabilirler. Bu durumda bir üye ülke, diğer bir ülkenin kendi yasalarına uygun olarak ürettiği ürünlerin ithalatına izin vermek zorundadır. Bu da "Karşılıklı Tanınma İlkesi" olarak bilinmektedir.
1995 yılından bu yana Teknik olarak Avrupa Birliğine uyum çalışmaları yürüten ülkemizde de CE yasal mevzuatı 11/7/2001 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulamasına dair Çerçeve Kanun”la, 11 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
O nedenle CE yönetmeliği kapsamına giren tüm ürünlerin ilgili kurallar gereğince işaretlenmesi gerekir.

CE İşareti taşıyan ürünler, ilgili ürün yönetmeliğinde belirtilen direktiflere ( standartlara ) uygun olduğunu göstermektedir. Avrupa Birliği ülkeleri için CE işareti taşıyan kaliteli ürünü temsil etmektedir. Dolayısı ile CE İşareti taşıyan ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı kolaylaştırmaktadır. CE için unutulmaması gereken nokta, CE işareti bulunan ürünler kaliteli bir ürünün göstergesi olmamakla birlikte bir Kalite Yönetim sisteminin olduğunu da ifade etmez.

CE işareti, ürünlerin Avrupa Birliği iç pazarında serbestçe dolaşımına olanak veren bir "endüstriyel ürün pasaportu" olarak tanımlanabilir.

 ANA SAYFA | HAKKIMIZDA | HIZMETLER | CE HAKKINDA | AT DIREKTIFLERI | EGITIM | TEMSILCILIKLER | BASVURU & TALEP | LINKLER | SSS | ILETISIM