14 Mayıs 2021 Cuma Üyelik | Site Haritası
EnglishCE uygunluk değerlendirme


CE işareti, malların serbest dolaşımını tam anlamıyla sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği'nin, ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı basitleştirmek ve genelleştirmek için 1985 yılında oluşturduğu "Yeni Yaklaşım" çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. Uygunluk değerlendirme prosedürlerinin belirlendiği Yeni Yaklaşım direktifleri, bu prosedürlerin aynı şekilde belirlenip belgelendirilmesi ilkesini de getirmiştir. Bu çerçevede standartlara uyumun belli bazı ürünlerde belgelenmesini teminen "CE" işaretlemesi sistemi uygulanmaya başlamıştır. CE işaretleme sistemi AB genelinde kullanılmış olan değişik uygunluk işaretleri yerine AB direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB işareti kullanılması anlamına gelmektedir. Üzerinde CE işareti taşıyan bir ürün AB içerisinde serbestçe, hiçbir engelle karşılaşmadan dolaşabilmektedir. Üreticinin garanti beyanı olan ve bir anlamda da ürünün pasaportu şeklinde nitelendirilen CE işareti bir kalite belgesi değildir. CE işareti, üzerinde bulunduğu ürünün, insan, hayvan, bitki sağlığı ve güvenliği ile çevreye zarar vermeyeceğini garanti altına almaktadır.

Yönetmelikler gereği CE işareti taşıması zorunlu kılnan malların ülkemizde de bu işaret olmaksızın serbest dolaşımının yasak olduğunu, 2000 yılı sonunda dönemin sanayi bakanı da "Artık Türk üreticisi CE kapsamına giren ürüne CE işareti koyamamış ise yurtiçinde üretmiş olduğunu ürününü yine yurtiçinde hiç kimseye satamayacaktır" sözleriyle kesin olarak ifade etmiştir. 4457, 4703 Sayılı Kanunlar ile Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yürürlüğe giren yönetmelikler kapsamında 21 ürün grubunun her biri için ilgili bakanlıklar direktifleri yönetmelik şeklinde yayınlamıştır. Bu yükümlülük AB müktesebatına uyum gereği yerine getirilmiştir. Ürünlerin iç piyasada serbestçe dolaşımı için en geç 01.01.2004 tarihi öngörülmüştür. Halen bazı ürün grupları için belirlenen süreler yürürlüğe girmemiş bulunmaktadır. 4703 Sayılı Kanun hükümlerine göre para cezaları 1-10 ve 5-25 bin YTL arasında değişmekte olup, fiilin 1 yıl içinde tekrarı halinde, her tekrar için 2 katı olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla, hem kanuni zorunluluğu yerine getirmemenize, hem de ürününüzün güvenilirliğini Türkiye'de ve dünyada ispatlamanıza ve pazarda rakiplerinizden farklılaşarak, ciddi yer edinmenize büyük katkı sağlayacak olan CE işaretini ürünlerinize vurabilmeniz için izlemeniz gerekli yol, yöntemler, cihaz iyileştirme konularında, CE üzerinde onlarca projede çalışmış deneyimli, cihazları tanıyan, yönetmeliklere ve ilgili standartlara vakıf uzman mühendisleriyle PROSİS, ürünlerinizin uygunluğunu değerlendirme ve imalatçılarımıza en güvenilir, sağlıklı ve teknik hizmeti sunmaya taliptir. 

 

 ANA SAYFA | HAKKIMIZDA | HIZMETLER | CE HAKKINDA | AT DIREKTIFLERI | EGITIM | TEMSILCILIKLER | BASVURU & TALEP | LINKLER | SSS | ILETISIM